Как помага хипербарната камера?

барокамера
Възможности на Хипербарната камера

Барокамерите за кислородна терапия са изградени, с възможност да се допусне ефективно и безопасно в тях пациентите да вдишват 100 процента напълно чист кислород в среда с променливо налягане. Още през 1962 год. са направени модификации и подобрения по функциите на капсулата, за да може спокойно тя напълно да подхожда на изискванията и стандартите на естетичните практики на хипербарната медицина. Днес актуалните барокамери имат наистина голямо приложение при терапия на редица болежки.

Видове барокамери

В света има разнообразни типове хипербарни камери като 2-та най-използвани варианти са мултиплейс и моноплейс или с различни думи камери за групови и индивидуални сесии. Разликата измежду двете камери, освен големината и в броя пациенти е и в устройството им. Тези за частната терапия нормално приличат на совалки, в които хората лягат на легло и са затваряни в тях, след което се повишава налягането като се отпуска 100% кислород в камерата. При груповите барокамери различното е, че пациентите се разполагат на удобни седалки, и броя на пациентите главно зависи от размерите на капсулата. Те могат да бъдат от Шест до дванадесет човека. Другата особеност при мултиплейс камерите е, че те биха могли да притежават различен брой отделни секции, които да бъдат с различно налягане, т.е. в първата може да е по-високо, а в другата по-ниско, в зависимост от общото състояние на лекуващите. Всяка една хипербарна камера притежава три главни части – основна камера (съд под налягане), източник на налягането (компресор или бутилка с газ под голямо налягане) и сгъстен кислород със система за обдишване или такава за контрол на налягане.

Приложения на налягането в барокамерата

Когато компресорът върши работа налягането в камерата се вдига. Неминуемо след като стигне желателното ниво, в капсулата започва да се освобождава кислород. Атмосферното налягане се повишава и тялото на пациента е подложено на високо съдържание на кислород и натиск, като поддържа и стимулира функциите на клетките и здравословния растеж.

Странични реакции на хипербарната камера

Лечението с кислород в хипербарната камера задължително са безопасни и трудно ще може да отбележим, че има някакви сериозни нежелани реакции. Всички барокамери разполагат с възможност за настройване за налягането, което при нужна необходимост е възможно незабавно да се намали. Един от нежеланите ефекти е дискомфорта в ушите, който отшумява няколко часа след терапията. След много различни процедури се е установило, че лекуващите са имали повишени нива на енергия и постепенни подобрения на проблемите си със здравето след всяка сесия.