Регистриране на компания – гарантиран старт на вашия собствен бизнес

Регистрацията на фирма е отговорна мисия, с която се слагат основите на изцяло нов правен субект.

Registration of foundation

За дадената практика ще е нужно да се подходи с особено наблюдение, и ще бъдат избегнати евентуални бъдещи недоразумения при извършване дейността по предназначение, за нейното разширяване или промяна.

Какъв е редът за регистрация на компания?


● Изборът на самата форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е много деликатен детайл и отличното познаване на множеството предимства и недостатъците на всяка една от тях е от ключово значение за бъдещето на всяка една българска фирма. При входирането на данните на търговската фирма е нужно да бъдат взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и варианта на контролиране при различните правни извивки и т.н.;
● При фирменна регистрация е наложителна да се изготвят редица специфични декларации, между които са учредителният акт и протокола (имената на тези много нужни декларации са различни при различни правни видове), заявления по модел и лиценз или позволение, ако същността на работата го иска по законов ред;
● Наложително е да се открие набирателна сметка за учредителния капитал и да се внесе изискваната от закона част от него;
● Точно преди внасянето на документацията за регистрирането им в ТР е наложително да се заплати държавна такса;
● Нужните от АВ декларации трябва да бъдат окомплектовани обстойно и да са предоставени по надлежния канален ред, тъй като при липси, нередности или неточни факти Агенцията ще откаже регистрирането. При правилно и красиво попълване на документите вписването в Търговския регистър е наистина бързо (до 3 дни) и без проблеми. След регистрацията на фирмата в АВ документите автоматично се изпращат към НАП.

Помощ от специалист – тайната към успеха


Опасно е да вярвате изцяло на нета като само един генератор на информация за регистриране на компания, особено при недобро знание на законовата разпоредба. Независимо движещите се в интернет порстранството бланки и формуляри, които трябва да се попълнят, би могло да се окажат много стари, неточни или непълни. Наистина много трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на собственото Ви дружество и предстоящата му дейност.

Наемането на експерт за регистрацията на търговската фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност. Ще имате възможност да обсъдите най-удачния вариант за избор на правна форма, като много внимателно се запознаете с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите, ще изработи абсолютно всички нужни документации и ще се постарае за правилното им вписване в ТР. От вас се изисква само подпис, който може да бъде предоставен и по електронен път чрез преснимане или снимка.
Регистрацията на търговската фирма е комплексна дейност, която се нуждае от точност и професионализъм. За да бъдете уверени и спокойни за личната си бъдеща активност, не правете отстъпление при създаването на основите й.

Повече за регистрация на еоод ще намерите в сайта на centara.bg